Projekty

Informujemy, że nasza firma pozyskała wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn."Uruchomienie produkcji filtrów przemysłowych". Projekt polega na zakupie maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych filtrów przemysłowych. W ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne urządzenia do obróbki metali:

  • frezarki CNC
  • prasa mechaniczna do tłoczenia z oprzyrządowaniem
  • skaner 3D
  • matryce do tłoczenia
  • maszynę do impulsacyjnego sprawdzania wytrzymalości filtrów
  • urządzenie do sprawdzania wytrzymałości filtrów do momentu rozerwania

Prośmiy o sładanie ofert na wyżej wymienione narzedzia i urządzenia.

W celu ustalenia szegółów prosimy o kontakt telefoniczny

 

Projekt;"Uruchomienie produkcji filtrów przemysłowych"

Wydatki całkowite: 1537500.00zł

Wartość dofinansowania: 750000.00zł

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

-realna odpowiedź na realne potrzeby

Tu

Projekt współfinansowany przez Unię Eurpejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2007-2013

 

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"