• Produkty tłoczenia
    Produkty tłoczenia

"Wyciskanie na zimno"

Tłoczenie z aluminium metodą wyciskania na zimno